Meleg-Vasas Tímea

Timi

Szomatopedagógiai rehabilitáció


Fiatalkoromtól kezdve életem része volt a mozgás és a segítőszándék. Egyértelmű választásnak tűnt számomra a gyógypedagógiai pálya.

Diplomámat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Főiskolai Karán szereztem, szomatopedagógiai szakirányon. Pályám során a korai gyermekkortól egészen a fiatal felnőtt korig segíthettem munkámmal a hozzám fordulókat.

Fontos számomra, hogy a rehabilitáció során a mozgásállapot felmérése mellett, az egyén egész személyiségét, az őt körülvevő környezetet figyelembe véve alakítsam ki a rehabilitáció menetét. Találkozásunk során a közösen elérni kívánt cél érdekében egyéni fejlesztési tervet készítek, amely fontos iránymutató a jövőbeni foglalkozások szempontjából.

Timi szomatopedagógiai rehabilitációval várja a gyermekeket!