Grafológia


Ismerd meg önmagad!
- ebben segít a grafológia


10 érv a grafológiai vizsgálat szükségessége mellett


1. A kézíráselemzés tárgyilagos, elfogulatlan személyiségképet ad az írásminta elkészítőjéről,

2. Őszintén feltárja a személyiség önmagához való viszonyát (önértékelés, önbecsülés, önirányítási képesség, önkontroll stb.), testi-lelki egészségének pillanatnyi állapotát,

3. Képet alkot az író személy közösségi kapcsolatairól (párkapcsolat, munkahelyi, iskolai, társasági kötődések), mentális képességeiről, motivációiról, munkavégzéséről, energia beosztásáról, ösztönvilágáról,

4. Tudatosítja a személyiség értékeit, ezáltal reális célkitűzésekre sarkall,

5. A mentális egészség és a harmónia megteremtését- megőrzését segíti,

6. Megerősítést, magabiztosságot jelent a megnövekedett elvárásokkal, kihívásokkal szemben,

7. Nehéz élethelyzetekben, döntések előtt, esetleges konfliktusok kezelésekor pontosabb, árnyaltabb önismeretet nyújt,

8. Nem bírál, nem ítél, hanem a lehetőségeket feltárásával, az erősségek kihangsúlyozásával és tudatosításával változtatásra ösztönöz,

9. Időszakonként ismétlődő elemzések folyamatos fejlődés- és állapotkövetést tesznek lehetővé,

10. Az elemzés szigorúan diszkrét, személyes, segítő célzatú, közvetlen beszélgetés kapcsán történik.


A grafológiai gyorselemzés kb. 1-1,5 órás beszélgetés az írásképről egy vizsgálati módszer alapján.


A teljeskörű elemzéshez a grafológus elkéri az írásképet, több vizsgálati módszerrel elemzi, majd egy megbeszélt időpontban tájékoztatja a klienst az eredményről.


Az elemzéshez a grafológusnak szüksége van három darab sima, A/4-es lapra írt levélre, melyeken teljes névaláírás is szerepel. A három levél különböző napokon, különböző időpontokban kell, hogy íródjon, a tartalma teljesen lényegtelen.

Aki Grafológiai elemzést végez BioKlinikánkon:

Szikora Lászlóné

Gyorselemzés 7500 Ft, teljeskörű elemzés 16500 Ft.