Szikora Lászlóné


Grafológus


Sokfélék vagyunk, de a lelki harmónia igénye mélyen bennünk gyökerezik. S miközben megvalósítására törekszünk, gyakran ismétlődő kérdések merülhetnek fel: Ki vagyok én valójában? Hogyan valósíthatom meg önmagam, mi rejlik bennem? Merre tartok, mit szeretnék, mire vagyok képes, mi ösztönöz stb.? Időről időre kérdéseink fogalmazódhatnak meg a körülöttünk élő személyekhez fűződő kapcsolatainkra vonatkozóan is.

A grafológia - azaz a kézíráselemzés tudománya - vizsgálati módszerei lehetőséget nyújtanak az ilyen és hasonló kérdések megválaszolására. A grafológus az író személy kifejező mozgásának (kézírásának) elemzésekor személyiségjellemzőket tár fel, valamint átfogó személyiségképet alkot. Minden személyiség sajátosan jellemző lelki tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek a különböző lelki történések hatására a kézírásban is kifejeződnek. Az írás-sztenderdből kiinduló, többféleképpen összehasonlító, alapos mérések, grafológiai tesztek eredményei tükrében rajzolódnak ki a pillanatnyi személyiségjellemzők. A különböző időszakokban készített írásminták összehasonlító elemzései a személyiség változásairól (annak irányáról, mértékéről) is mindenkor képet alkotnak.

A grafológia régóta ismert megbízhatóságát, a személyiségfeltárásban betöltött jelentős szerepét támasztják alá Phalerensi Demetrius ókori athéni szónok (i.e. IV. sz.) szavai is: "A betű mutatja a lelket, aki betűkkel ír, az valósággal benyomja ezekbe lelkének képét, mi tehát az írás által megismerhetjük az írónak a lelkét."


A grafológiai elemzés kiemelten jelentős az alábbi kérdések megvilágításához:


- a mindenki számára elengedhetetlenül fontos önismereti tudás megszerzéséhez, a tudatosabb önépítő munka elmélyítéséhez (személyiségjellemzők, a lelki működés sajátosságainak áttekintése, erősségek, gyengeségek feltárása, a személyiségváltozások figyelemmel kísérése) A helyes önismeret fontosságát már az ókorban is kihangsúlyozták: "Gnóthi szeauton - Ismerd meg magadat!" - hirdette a delphoi jósda - "és tudni fogod sorsodat! Mert a sorsod te vagy!"

- a lelki egészség minőségének vizsgálata (a betegségek hátterében meghúzódó lelki okok felkutatása)

- egy másik személyhez, illetve más személyiségekhez, közösségekhez való viszonyulás elemzése különböző élethelyzetekben (iskola, munkahely, szabadidő, párválasztás, párkapcsolat, családi élet, stb.)

Milyen módszerrel segíthet Erzsike? Grafológia gyors, illetve teljes körű elemzéssel